Privacy Policy

VoetTotaal Lansingerland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VoetTotaal Lansingerland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VoetTotaal Lansingerland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliŽnten/patiŽnten of leveranciers:

Persoonsgegevens van cliŽnten/patiŽnten of leveranciers worden door VoetTotaal Lansingerland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

 • Op uw verzoek opstellen van een factuur van de behandeling, welke u zelf dient te declareren bij uw zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan VoetTotaal Lansingerland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegels, achternaam;

 • Adres, postcode en woonplaats;

 • (zakelijk) telefoonnummer;

 • (zakelijk) e-mailadres;

 • Geslacht;

 • Naam huisarts of behandelend arts

 • Geboortedatum

 • Zorgprofiel, simms-classificatie en/of verzekeringsgegevens (zoals bijvoorbeeld polisnummer)

In bepaalde situaties zullen er foto's worden gemaakt van (huid en/of nagels) van uw voeten. Deze foto's worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor VoetTotaal Lansingerland. Aan de hand van de foto's kan de vooruitgang van uw voeten (huid en/of nagels) worden beoordeeld. In sommige gevallen zullen wij expliciet vragen om de foto's met andere (medisch) pedicures of disciplines te mogen delen in een beveiligde omgeving. VoetTotaal zal u ten alle tijden vragen of er foto's gemaakt mogen worden en met welk doel. 

Uw persoonsgegevens worden door VoetTotaal Lansingerland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in alle financiŽle administratie voor maximaal 7 jaar.

 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiŽntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.


Contact

Sacha Kern
De Eilanden 13
Bergschenhoek
tel. 010-5221322
tel. 06-13031193

Website: www.voettotaallansingerland.nl
E-mail: VoetTotaal@kpnmail.nl

KvK nummer 58325913
KNAB bank reknr. NL97 KNAB 0258 1882 00
ProVoet nr 312356, ProCert nr 14141
BTW NL001632453B04

 

Openingstijden

Openingsdagen: maandag t/m donderdag. Behandelingen zijn uitsluitend mogelijk op afspraak.

Een afspraak? Telefonisch of online door het invullen van het contact formulier

Klanten van VoetTotaal Lansingerland gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden

©VoetTotaal 2020